Elementy złączne belek nośnych

1. Zestawy do belek nośnych aluminiowych z rowkiem T

  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  1 2 3 4 5 6
  M5
B8
M5
B10
M6
B10
M5
1,5
M5
2,5
M6
2,5
M5
L10
M5
L16
M5
L10
M5
L12
M5
L16
M5
L8
M5
L10
M5
Nr katalogowy Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie
01.350.405.9     50                      
01.350.431.9   50                        
05.041.203.9                 50          
05.041.290.9                     50      
05.041.320.9   100   20     100         20    
05.041.323.9 150           50           50  
05.041.328.9 50           50              
05.041.330.9             50              
05.041.331.9               50            
05.041.340.9   50               50        
05.041.343.9 50                 50        
05.041.503.9 50                          

Oznaczenia użyte w tabeli:

Kolumna Oznaczenie Opis
1-6 M średnica gwintu
1 B szerokość nakrętki sprężystej
2 1,5
2,5
grubość belki nośnej stalowej grubość belki nośnej aluminiowej
3-5 L długość śruby

Nakrętki sprężyste do belek aluminiowych z rowkiem T (kolumna 1) przeznaczone są do szaf i obudów militarnych: 

B8 Doubleprorack, Incas
B10 Miracel, Smaract, Dacobas, Incas

2. Zestawy do belek nośnych stalowych z otworami 9x9 

  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Środowiska dla elektroniki Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  1 2 3 4 5 6
  M5
B8
M5
B10
M6
B10
M5
1,5
M5
2,5
M6
2,5
M5
L10
M5
L16
M5
L10
M5
L12
M5
L16
M5
L8
M5
L10
M5
Nr katalogowy Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie
05.041.203.9                  50          
05.041.290.9                      50      
05.041.321.9   20     100       100         20    
05.041.324.9         50        50        50   50 
05.041.326.9        50        50             
05.041.330.9             50               
05.041.331.9               50             
05.041.341.9       50               50      
05.041.513.7       50                     

Oznaczenia użyte w tabeli:

Kolumna Oznaczenie Opis
1-6 M średnica gwintu
1 B szerokość nakrętki sprężystej
2 1,5 grubość belki nośnej stalowej
3-5 L długość śruby

Nakrętki kwadratowe do otworów 9x9 (kolumna 2) przeznaczone są do szaf: 

1,5 Miracel (belki stalowe), Smaract (belki stalowe), Conact,

3. Zestawy do belek stalowych serwerowych z otworami 9,5x9,5 i aluminiowych z otworami 9x9

  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  1 2 3 4 5 6
  M5
B8
M5
B10
M6
B10
M5
1,5
M5
2,5
M6
2,5
M5
L10
M5
L16
M5
L10
M5
L12
M5
L16
M5
L8
M5
L10
M5
Nr katalogowy Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie
05.041.203.9                 50          
05.041.290.9                     50      
05.041.322.9 40       100     50         40  
05.041.325.9   20     100     100       20    
05.041.327.9         50     50            
05.041.330.9             50              
05.041.331.9               50            
05.041.342.9         50           50      
05.041.518.7         50                  
05.041.519.7           50                

Oznaczenia użyte w tabeli:

Kolumna Oznaczenie Opis
1-6 M średnica gwintu
1 B szerokość nakrętki sprężystej
2 2,5 grubość belki nośnej stalowej serwerowej i aluminiowej
3-5 L długość śruby

Nakrętki kwadratowe do otworów 9,5x9,5 i 9x9 (kolumna 2) przeznaczone są do szaf:

2,5 DCM ((profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Miracel ASP (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Smarach (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Miracel (profile aluminiowe z otworami 9x9),
Smaract (profile aluminiowe z otworami 9x9)
Doubleprorack (profile aluminiowe z otw.9x9)
Tecoras (profile aluminiowe z otworami 9x9)

4. Specyfikacja kompletna elementów złącznych

  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  Nakrętka sprężysta do belek alum. z rowkiem T Nakretka do belek stalowych-alum. z otw. 9,5x9,5/9x9 Śruba z podkładką zintegr. Śruba z podkładką stożkową Śruba ampulowa Nakrętka kołnierz.
  1 2 3 4 5 6
  M5
B8
M5
B10
M6
B10
M5
1,5
M5
2,5
M6
2,5
M5
L10
M5
L16
M5
L10
M5
L12
M5
L16
M5
L8
M5
L10
M5
Nr katalogowy Ilości sztuk elementów złącznych w zestawie
01.350.405.9     50                      
01.350.431.9   50                        
05.041.203.9                 50          
05.041.290.9                     50      
05.041.320.9   100   20     100         20    
05.041.321.9   20   100       100       20    
05.041.322.9 40       100     50         40  
05.041.323.9 150           50           50  
05.041.324.9       50       50       50   50
05.041.325.9   20     100     100       20    
05.041.326.9       50       50            
05.041.327.9         50     50            
05.041.328.9 50           50              
05.041.330.9             50              
05.041.331.9               50            
05.041.340.9   50               50        
05.041.341.9       50             50      
05.041.342.9         50           50      
05.041.343.9 50                 50        
05.041.503.9 50                          
05.041.513.7       50                    
05.041.518.7         50                  
05.041.519.7           50                

Oznaczenia użyte w tabeli:

Kolumna Oznaczenie Opis
1-6 M średnica gwintu
1 B szerokość nakrętki sprężystej
2 1,5
2,5
grubość belki nośnej stalowej
grubość belki nośnej stalowej serwerowej i aluminiowej
3-5 L długość śruby

Nakrętki (kolumna 1 i 2) przeznaczone są do szaf i obudów militarnych

B8 Doubleprorack, Incas
B10 Miracel, Smaract, Dacobas, Incas
1,5 Miracel (belki stalowe), Smaract (belki stalowe), Conact,
2,5 DCM (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Miracel ASP (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Smaract (profile stalowe serwerowe z otworami 9,5x9,5)
Miracel (profile aluminiowe z otworami 9x9),
Smaract (profile aluminiowe z otworami 9x9)
Doubleprorack (profile aluminiowe z otw.9x9)
Tecoras (profile aluminiowe z otworami 9x9)